Sexi Hosting

TERMS OF USE

1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami používání webových stránek, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za soulad s příslušnými místními zákony. Pokud s některým z těchto podmínek nesouhlasíte, máte zakázáno používat tento web nebo na něj přistupovat. Materiály obsažené na tomto webu jsou chráněny příslušnými zákony o autorských právech a ochranných známkách.

2. Použijte licenci

Je uděleno povolení dočasně stáhnout jednu kopii materiálů (informací nebo softwaru) na web sexihosting.com pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnictví, a na základě této licence nesmíte:
upravovat nebo kopírovat materiály;
používat materiály pro jakékoli komerční účely nebo pro jakékoli veřejné vystavování (komerční nebo nekomerční);
pokusit se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webu sexihosting.com;
odstranit z materiálů veškerá autorská práva nebo jiná vlastnická označení; nebo
převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.
Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena sexihosting.com. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte v držení, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. Zřeknutí se odpovědnosti

Materiály na webu sexihosting.com jsou poskytovány „tak, jak jsou“. sexihosting.com neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, a tímto se zříká a popírá všechny ostatní záruky, mimo jiné včetně předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. sexihosting.com dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo v souvislosti s takovými materiály nebo na jiných stránkách propojených s touto stránkou.

4. Omezení

In no event shall LocalHostings.com or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on sexi hosting.com’s Internet site, even if sexi hosting.com or a sexihosting.com authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

Materiály, které se objevují na webu sexihosting.com, mohou zahrnovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Sexihosting.com nezaručuje, že některý z materiálů na jeho webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Sexihosting.com může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na jejích webových stránkách. sexihosting.com se však nezavazuje k aktualizaci materiálů.

6. Odkazy

Sexihosting.com nekontroloval všechny weby propojené s jeho internetovým webem a není odpovědný za obsah takových odkazů. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení webu sexihosting.com. Použití jakékoli takové odkazované webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Úpravy podmínek používání stránek

Sexihosting.com může kdykoli bez upozornění revidovat tyto podmínky použití pro své webové stránky. Používáním tohoto webu souhlasíte s tím, že budete vázáni aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek sexihosting.com se řídí zákony státu Florida bez ohledu na jeho kolizní ustanovení.